عکس | برگزاری کلاس‌های قرآن در کانون‌های مساجد کردستان