برچسب ها
پای رحل قرآن/ ۱۱۳

صوت | عوامل موثر در شناخت وقف و ابتدا

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های رسانه ایکنا نشر مبانی آموزشی و ارتقای سطح دانش قرائت قرآن مخاطبان گرامی است. به همین منظور مجموعه آموزشی شنیداری(صوتی) قرآنی را گردآوری و برای علاقه‌مندان بازنشر می‌کند. بسته چهارم مجموعه آموزش قرائت قرآن به مبحث «آموزش تجویدی قرآن کریم» با کارشناسی محمدرضا پورزرگری، مدرس و قاری بین‌المللی کشور می‌پردازد. قسمت صدوسیزده این مجموعه، با عنوان «عوامل موثر در شناخت وقف و ابتدا» تقدیم شما عزیزان می‌شود.
کد خبر: ۴۱۱۷۶۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

وقف ۱۰ میلیارد ریالی نیکوکار ۸۱ ساله بوشهری

نیکوکار ۸۱ ساله دَیِری با وقف ۱۰ میلیارد ریالی از اموالش به نیت کمک به ایتام و مستمندان به زندگی خود برکت بخشید.
کد خبر: ۴۱۱۷۰۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

پای رحل قرآن/ ۱۱۲

صوت | ضرورت « وقف و ابتداء» در قرائت قرآن

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های رسانه ایکنا نشر مبانی آموزشی و ارتقای سطح دانش قرائت قرآن مخاطبان گرامی است. به همین منظور مجموعه آموزشی شنیداری(صوتی) قرآنی را گردآوری و برای علاقه‌مندان بازنشر می‌کند. بسته چهارم مجموعه آموزش قرائت قرآن به مبحث «آموزش تجویدی قرآن کریم» با کارشناسی محمدرضا پورزرگری، مدرس و قاری بین‌المللی کشور می‌پردازد. قسمت صدودوازده این مجموعه، با عنوان «ضرورت وقف و ابتداء در قرائت قرآن» تقدیم شما عزیزان می‌شود.
کد خبر: ۴۱۱۶۳۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

پای رحل قرآن/ ۱۱۱

صوت | موارد رعایت « وقف ممنوع»

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های رسانه ایکنا نشر مبانی آموزشی و ارتقای سطح دانش قرائت قرآن مخاطبان گرامی است. به همین منظور مجموعه آموزشی شنیداری(صوتی) قرآنی را گردآوری و برای علاقه‌مندان بازنشر می‌کند. بسته چهارم مجموعه آموزش قرائت قرآن به مبحث «آموزش تجویدی قرآن کریم» با کارشناسی محمدرضا پورزرگری، مدرس و قاری بین‌المللی کشور می‌پردازد. قسمت صدویازده این مجموعه، با عنوان «موارد رعایت وقف ممنوع» تقدیم شما عزیزان می‌شود.
کد خبر: ۴۱۱۶۳۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۷

پای رحل قرآن/ ۱۰۹

صوت | « وقف نبی» و « وقف سجاوندی»

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های رسانه ایکنا نشر مبانی آموزشی و ارتقای سطح دانش قرائت قرآن مخاطبان گرامی است. به همین منظور مجموعه آموزشی شنیداری(صوتی) قرآنی را گردآوری و برای علاقه‌مندان بازنشر می‌کند. بسته چهارم مجموعه آموزش قرائت قرآن به مبحث «آموزش تجویدی قرآن کریم» با کارشناسی محمدرضا پورزرگری، مدرس و قاری بین‌المللی کشور می‌پردازد. قسمت صدونهم این مجموعه، با عنوان « وقف نبی و وقف سجاوندی» تقدیم شما عزیزان می‌شود.
کد خبر: ۴۱۱۶۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

مرتضی مختاری:

دانش وقف و ابتدای قاریان رضایت‌بخش نیست

ناظر فنی چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن معتقد است: به میزانی که قاریان روی مباحث صوت و لحن متمرکزند، گویی تمرکز بر روی مباحث وقف و ابتدایی ندارند. در این دوره، حتی برخی از قاریان مطرح، در زمینه وقف و ابتدا کارهای تعجب‌برانگیزی داشتند و سطح دانش قاریان در این زمینه در کل رضایت‌بخش نیست.
کد خبر: ۴۱۱۵۰۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

پای رحل قرآن/ ۱۰۵

صوت | نکاتی در مورد « وقف تام»

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های رسانه ایکنا نشر مبانی آموزشی و ارتقای سطح دانش قرائت قرآن مخاطبان گرامی است. به همین منظور مجموعه آموزشی شنیداری(صوتی) قرآنی را گردآوری و برای علاقه‌مندان بازنشر می‌کند. بسته چهارم مجموعه آموزش قرائت قرآن به مبحث «آموزش تجویدی قرآن کریم» با کارشناسی محمدرضا پورزرگری، مدرس و قاری بین‌المللی کشور می‌پردازد. قسمت صدوپنجم این مجموعه، با عنوان «نکاتی پیرامون وقف تام» تقدیم شما عزیزان می‌شود.
کد خبر: ۴۱۱۴۹۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

پای رحل قرآن/ ۱۰۴

صوت | نکاتی در مورد « وقف حسن و قبیح»

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های رسانه ایکنا نشر مبانی آموزشی و ارتقای سطح دانش قرائت قرآن مخاطبان گرامی است. به همین منظور مجموعه آموزشی شنیداری(صوتی) قرآنی را گردآوری و برای علاقه‌مندان بازنشر می‌کند. بسته چهارم مجموعه آموزش قرائت قرآن به مبحث «آموزش تجویدی قرآن کریم» با کارشناسی محمدرضا پورزرگری، مدرس و قاری بین‌المللی کشور می‌پردازد. قسمت صدوچهارم این مجموعه، با عنوان «نکاتی پیرامون وقف حسن و قبیح» تقدیم شما عزیزان می‌شود.
کد خبر: ۴۱۱۴۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

پای رحل قرآن/ ۱۰۳

صوت | نکاتی پیرامون « وقف قبیح»

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های رسانه ایکنا نشر مبانی آموزشی و ارتقای سطح دانش قرائت قرآن مخاطبان گرامی است. به همین منظور مجموعه آموزشی شنیداری(صوتی) قرآنی را گردآوری و برای علاقه‌مندان بازنشر می‌کند. بسته چهارم مجموعه آموزش قرائت قرآن به مبحث «آموزش تجویدی قرآن کریم» با کارشناسی محمدرضا پورزرگری، مدرس و قاری بین‌المللی کشور می‌پردازد. قسمت صدوسوم این مجموعه، با عنوان «نکاتی پیرامون وقف قبیح» تقدیم شما عزیزان می‌شود.
کد خبر: ۴۱۱۴۹۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۹

پای رحل قرآن/ ۱۰۲

صوت | نکات و تذکرات وقف

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های رسانه ایکنا نشر مبانی آموزشی و ارتقای سطح دانش قرائت قرآن مخاطبان گرامی است. به همین منظور مجموعه آموزشی شنیداری(صوتی) قرآنی را گردآوری و برای علاقه‌مندان بازنشر می‌کند. بسته چهارم مجموعه آموزش قرائت قرآن به مبحث «آموزش تجویدی قرآن کریم» با کارشناسی محمدرضا پورزرگری، مدرس و قاری بین‌المللی کشور می‌پردازد. قسمت صدودوم این مجموعه، با عنوان «نکات و تذکرات وقف » تقدیم شما عزیزان می‌شود.
کد خبر: ۴۱۱۴۹۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

پای رحل قرآن/ ۱۰۰

صوت | وقف قبیح

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های رسانه ایکنا نشر مبانی آموزشی و ارتقای سطح دانش قرائت قرآن مخاطبان گرامی است. به همین منظور مجموعه آموزشی شنیداری(صوتی) قرآنی را گردآوری و برای علاقه‌مندان بازنشر می‌کند. بسته چهارم مجموعه آموزش قرائت قرآن به مبحث «آموزش تجویدی قرآن کریم» با کارشناسی محمدرضا پورزرگری، مدرس و قاری بین‌المللی کشور می‌پردازد. قسمت صد این مجموعه، با عنوان « وقف قبیح» تقدیم شما عزیزان می‌شود.
کد خبر: ۴۱۱۴۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

در نشست «زنان، نیکوکاری و پیشرفت ایران» مطرح شد

نقش زنان واقف ایرانی در پیشرفت علم و دانش

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: در دوره صفوی، زنان شاخصی به‌عنوان واقف در جامعه حضور داشتند و انجام وقف ، نشان‌دهنده علم و دانش و آگاهی آنها بود.
کد خبر: ۴۱۱۴۶۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴

کارشناسان بررسی کردند؛

نقش زنان نیکوکار در پیشرفت ایران

در نشست «زنان، نیکوکاری و پیشرفت ایران» بر ضرورت به رسمیت شناختن زنان در عرصه کارهای خیر تأکید و تصریح شد: متأسفانه زنان نام خود را در حاشیه منابع مکتوب نمی‌نوشتند در صورتی که اگر این سنت وجود داشت تا نام زنان نوشته شود قطعاً فعالیت‌های بیشتری از آنها ثبت و ضبط می‌شد.
کد خبر: ۴۱۱۴۵۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴

تعداد کم وقف ‌های قرآنی و دریچه‌ای به نام وقف مشارکتی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی گفت: اجرای فعالیت‌های قرآنی به‌عنوان یکی از رسالت‌های اوقاف بدون استمرار وقف ‌ها امکان‌پذیر نیست، بنابراین از مردم می‌خواهیم در این زمینه توجه شایسته‌ای داشته باشند.
کد خبر: ۴۱۱۴۰۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۲

وقف ‌هایی برای کمک به درراه ماندگان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی گفت: در پی برودت هوا و مسدود بودن جاده‌های مواصلاتی، مسافران ۱۱ دستگاه اتوبوس در آستان مقدس امام زادگان باقریه(ع) بیرجند اسکان داده شدند.
کد خبر: ۴۱۱۳۹۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

رستمی در گفت‌وگو با ایکنا بیان کرد:

خلا نگاه تسامحی فقه به وقف + صوت

عضو هیئت علمی دانشگاه قم به چالش‌های وقف در ایران پرداخت و گفت: سازمان اوقاف از کارشناسان مسلط به سرمایه‌گذاری رنج می‌برد و از سوی دیگر فقها نگاه تسامح‌گرایانه به وقف ندارند.
کد خبر: ۴۱۱۳۳۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

تمدید مهلت ارسال مقالات به چهارمین همایش ملی «خیر ماندگار»

مهلت ارسال مقالات به چهارمین همایش ملی خیر ماندگار تا پایان روز ۱۴ بهمن سال جاری تمدید شد.  
کد خبر: ۴۱۱۳۲۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

پای رحل قرآن/ 98

صوت | چگونگی ادای « وقف حسن»

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های رسانه ایکنا نشر مبانی آموزشی و ارتقای سطح دانش قرائت قرآن مخاطبان گرامی است. به همین منظور مجموعه آموزشی شنیداری(صوتی) قرآنی را گردآوری و برای علاقه‌مندان بازنشر می‌کند. بسته چهارم مجموعه آموزش قرائت قرآن به مبحث «آموزش تجویدی قرآن کریم» با کارشناسی محمدرضا پورزرگری، مدرس و قاری بین‌المللی کشور می‌پردازد. قسمت نودونه این مجموعه، با عنوان «چگونگی ادای وقف حسن» تقدیم شما عزیزان می‌شود.
کد خبر: ۴۱۱۲۸۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴

پای رحل قرآن/ ۹۸

صوت | موارد مورد استفاده « وقف کافی»

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های رسانه ایکنا نشر مبانی آموزشی و ارتقای سطح دانش قرائت قرآن مخاطبان گرامی است. به همین منظور مجموعه آموزشی شنیداری(صوتی) قرآنی را گردآوری و برای علاقه‌مندان بازنشر می‌کند. بسته چهارم مجموعه آموزش قرائت قرآن به مبحث «آموزش تجویدی قرآن کریم» با کارشناسی محمدرضا پورزرگری، مدرس و قاری بین‌المللی کشور می‌پردازد. قسمت نودوهشت این مجموعه، با عنوان «موارد مورد استفاده وقف کافی» تقدیم شما عزیزان می‌شود.
کد خبر: ۴۱۱۲۸۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

پای رحل قرآن/ 99

صوت | مقدمه‌ای بر « وقف کافی»

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های رسانه ایکنا نشر مبانی آموزشی و ارتقای سطح دانش قرائت قرآن مخاطبان گرامی است. به همین منظور مجموعه آموزشی شنیداری(صوتی) قرآنی را گردآوری و برای علاقه‌مندان بازنشر می‌کند. بسته چهارم مجموعه آموزش قرائت قرآن به مبحث «آموزش تجویدی قرآن کریم» با کارشناسی محمدرضا پورزرگری، مدرس و قاری بین‌المللی کشور می‌پردازد. قسمت نودوهفت این مجموعه، با عنوان «مقدمه‌ای بر وقف کافی» تقدیم شما عزیزان می‌شود.
کد خبر: ۴۱۱۲۸۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۵