آینده دینداری ایرانیان در دوفصلنامه هفت آسمان

آینده دینداری ایرانیان در دوفصلنامه هفت آسمان

هشتادمین شماره از دوفصلنامه هفت آسمان به صاحب امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب به زیور طبع آراسته شد. آینده دینداری ایرانیان از جمله موضوعاتی است که در مقالات این شماره مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی معرفت‌شناسی واقع‌گرای دینی در فصلنامه «ذهن»

بررسی معرفت‌شناسی واقع‌گرای دینی در فصلنامه «ذهن»

هشتاد و هفتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «ذهن» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
تحلیل آرای حدیثی شیخ حر عاملی نسبت به مسئله زن در فصلنامه «علوم حدیث»

تحلیل آرای حدیثی شیخ حر عاملی نسبت به مسئله زن در فصلنامه «علوم حدیث»

صد و یکمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث به مدیر مسئولی و سردبیری آیت‌الله محمدی ری شهری منتشر شد.
شماره جدید «درس‌هایی از مکتب اسلام» منتشر شد

شماره جدید «درس‌هایی از مکتب اسلام» منتشر شد

شماره جدید نشریه «درس‌هایی از مکتب اسلام» به صاحب‌امتیازی مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق(ع) منتشر شد.
شماره جدید «پژوهش‌های فقهی» منتشر شد

شماره جدید «پژوهش‌های فقهی» منتشر شد

شماره جدید مجله علمی «پژوهش‌های فقهی» که مختص زمستان 1400 است، از سوی پردیس فارابی دانشگاه تهران منتشر شد.
بررسی مبنای مشروعیت سیاسی اسلام در دوفصلنامه افق‌های نو در فقه سیاسی

بررسی مبنای مشروعیت سیاسی اسلام در دوفصلنامه افق‌های نو در فقه سیاسی

هشتمین شماره از دوفصلنامه افق‌های نو در فقه سیاسی به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه منتشر شد.
استنطاق عوامل آرامش خانواده از قرآن در پژوهش‌های روانشناسی اسلامی

استنطاق عوامل آرامش خانواده از قرآن در پژوهش‌های روانشناسی اسلامی

پنجمین شماره از پژوهش‌های روانشناسی اسلامی، به صاحب‌امتیازی جامعةالمصطفی العالمیه منتشر شد.
بررسی روایات فریقین درباره آیات آغازین سوره برائت در پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

بررسی روایات فریقین درباره آیات آغازین سوره برائت در پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

چهاردهمین شماره از پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی،‌ به صاحب‌امتیازی جامعةالمصطفی العالمیه به زیور طبع آراسته شد.
نقد و بررسی سکولاریسم نص‌گرا و مصلحت‌گرا در پژوهش‌نامه حکمت و فلسفه اسلامی

نقد و بررسی سکولاریسم نص‌گرا و مصلحت‌گرا در پژوهش‌نامه حکمت و فلسفه اسلامی

چهاردهمین شماره از پژوهش‌نامه حکمت و فلسفه اسلامی به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه به زیور طبع آراسته شد.
غربال‌گری جنین و سقط جنین گزینشی در فصلنامه «حیات معنوی»

غربال‌گری جنین و سقط جنین گزینشی در فصلنامه «حیات معنوی»

تازه‌ترین شماره فصلنامه «حیات معنوی» به صاحب امتیازی مؤسسه فرهنگی دین‌پژوهی بُشرا، موضوعات متنوعی را در قلمرو اخلاق و عرفان مورد بررسی و واکاوی قرار داده است.