دوفصلنامه «در مسیر استنباط» در پله 23

دوفصلنامه «در مسیر استنباط» در پله 23

بیست و سومین شماره از دوفصلنامه در مسیر استنباط به صاحب امتیازی جامعه المصطفی(ص) العالمیه منتشر شد.
بررسی فقهی حق اشتغال زوجه در دوفصلنامه خانواده در آیینه فقه

بررسی فقهی حق اشتغال زوجه در دوفصلنامه خانواده در آیینه فقه

پنجمین شماره از دوفصلنامه خانواده در آیینه فقه به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه به زیور طبع آراسته شد.
نگاهی به شماره‌های جدید فصلنامه «رسم محتشم»

نگاهی به شماره‌های جدید فصلنامه «رسم محتشم»

شماره‌های دوم، سوم و چهارم اولین فصلنامه تخصصی ادبیات شیعی به دو زبان فارسی و آذری با عنوان «رسم محتشم»، در سال 1400 منتشر شده است.
صد و هشتاد و نهمین شماره دو ماهنامه «آینه پژوهش» منتشر شد

صد و هشتاد و نهمین شماره دو ماهنامه «آینه پژوهش» منتشر شد

صد و هشتاد و نهمین شماره دو ماهنامه «آینه پژوهش» از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
مقاله‌ای از علی لاریجانی در شماره جدید مجله «فلسفه دین»

مقاله‌ای از علی لاریجانی در شماره جدید مجله «فلسفه دین»

شماره پائیز ۱۴۰۰ مجله علمی «فلسفه دین» از سوی پردیس فارابی دانشگاه تهران منتشر شد.
نوزدهمین شماره فصلنامه «مطالعات بیداری اسلامی» منتشر شد

نوزدهمین شماره فصلنامه «مطالعات بیداری اسلامی» منتشر شد

نوزدهمین شماره فصلنامه علمی «مطالعات بیداری اسلامی» از سوی معاونت پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید کشور منتشر شد.
فصلنامه اخلاق در ایستگاه 62

فصلنامه اخلاق در ایستگاه 62

شصت و دومین شماره از فصلنامه اخلاق به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به زیور طبع آراسته شد.
دوفصلنامه کتاب قیم در پله 25

دوفصلنامه کتاب قیم در پله 25

بیست و پنجمین شماره دوفصلنامه کتاب قیم به صاحب‌امتیازی دانشگاه کاشان منتشر شد.
فصلنامه پژوهش‌های قرآنی در ایستگاه 99

فصلنامه پژوهش‌های قرآنی در ایستگاه 99

نود و نهمین شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های قرآنی به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
هفتادو چهارمین شماره «بصائر» منتشر شد

هفتادو چهارمین شماره «بصائر» منتشر شد

هفتادو چهارمین شماره نشریه «بصائر» ویژه اساتید شبکه ملی قدرت نرم، از سوی سازمان بسیج اساتید کشور منتشر شد.