بررسی تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق در دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده

بررسی تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق در دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده

هفتاد و ششمین شماره از دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.
بررسی شورا از منظر فقه القرآن در شماره جدید «سیاست متعالیه»

بررسی شورا از منظر فقه القرآن در شماره جدید «سیاست متعالیه»

شماره 36 فصلنامه «سیاست متعالیه» به مدیرمسئولی سیدمحمدکاظم باقری، حاوی هفده مقاله منتشر شد.
مقاله «الهیات عملی در بستر جامعه اسلامی» به قلم علی لاریجانی منتشر شد

مقاله «الهیات عملی در بستر جامعه اسلامی» به قلم علی لاریجانی منتشر شد

شماره ۳۹ دوفصلنامه «پژوهشنامه فلسفه دین» از سوی دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.
ششمین شماره ماهنامه «رویش اندیشه» منتشر شد

ششمین شماره ماهنامه «رویش اندیشه» منتشر شد

ششمین شماره ماهنامه «رویش اندیشه» با موضوع «حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری عمومی» منتشر شد.
تناقض عقل‌گرایی و فلسفه‌ستیزی مکتب تفکیک در شماره جدید فصلنامه صدرا

تناقض عقل‌گرایی و فلسفه‌ستیزی مکتب تفکیک در شماره جدید فصلنامه صدرا

جدیدترین شماره فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا بهار 1401 با مدیرمسئولی حجت الاسلام رضا غلامی و سردبیری امیر سیاهپوش منتشر شد.
درآمدی بر معنا و امکان‌سنجی فلسفه دین اسلامی در «قبسات»

درآمدی بر معنا و امکان‌سنجی فلسفه دین اسلامی در «قبسات»

صد و سومین شماره از فصلنامه «قبسات» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
بررسی مؤلفه‌های معرفت سلوکی در «ذهن»

بررسی مؤلفه‌های معرفت سلوکی در «ذهن»

نودمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «ذهن» به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی آیت‌الله علی‌اکبر رشاد منتشر شد.
تفسیر تطبیقی «غض بصر» در مجله مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

تفسیر تطبیقی «غض بصر» در مجله مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

هفدهمین شماره از مجله مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث به صاحب‌امتیازی جامعةالمصطفی العالمیه منتشر شد.
تحلیل کاربست گفتمان سکوت در سوره یوسف در فصلنامه پژوهش‌های ادبی – قرآنی

تحلیل کاربست گفتمان سکوت در سوره یوسف در فصلنامه پژوهش‌های ادبی – قرآنی

سی و پنجمین شماره از فصلنامه پژوهش‌های ادبی – قرآنی به صاحب امتیازی دانشگاه اراک منتشر شد.
بررسی ضوابط صحت کشف مقاصد شریعت در نشریه مطالعات اصول فقه امامیه

بررسی ضوابط صحت کشف مقاصد شریعت در نشریه مطالعات اصول فقه امامیه

پانزدهمین شماره از نشریه مطالعات اصول فقه امامیه، به صاحب‌امتیازی جامعةالمصطفی العالمیه به زیور طبع آراسته شد.