تجربه دینی از دیدگاه مجتهدشبستری در بوته نقد

تجربه دینی از دیدگاه مجتهدشبستری در بوته نقد

صدوچهارمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «نقد و نظر» به همت پژوهشکده فلسفه و کلام و اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
چرایی لغزش مالی کارگزاران علی(ع) در فصلنامه «تاریخ اسلام»

چرایی لغزش مالی کارگزاران علی(ع) در فصلنامه «تاریخ اسلام»

شماره ۸۶ فصلنامه علمی، پژوهشی تاریخ اسلام توسط انتشارات دانشگاه باقرالعلوم(ع)  منتشر شد.
ویژگی‌های جامعه اخلاقی ایده‌آل در دوفصلنامه «مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی»

ویژگی‌های جامعه اخلاقی ایده‌آل در دوفصلنامه «مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی»

نهمین و دهمین شماره دو فصلنامه «مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی» از سوی دانشکده علوم قرآنی تهران چاپ و منتشر شد.
بررسی آرای مفسرین درباره قصه حضرت یونس در «پژوهشنامه نقد آرای تفسیری»

بررسی آرای مفسرین درباره قصه حضرت یونس در «پژوهشنامه نقد آرای تفسیری»

نخستین شماره دوفصلنامه علمی «پژوهشنامه نقد آرای تفسیری» به صاحب‌امتیازی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم برگزار شد.
بررسی نظریه توالد علمی جامعه دینی در فصلنامه «قبسات»

بررسی نظریه توالد علمی جامعه دینی در فصلنامه «قبسات»

صد و یکمین شماره از فصلنامه «قبسات» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
بررسی اثبات انسجام درونی سوره‌ها در فصلنامه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث»

بررسی اثبات انسجام درونی سوره‌ها در فصلنامه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث»

پنجاه و یکمین شماره فصلنامه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» به صاحب‌ امتیازی دانشگاه الزهرا(س) منتشر شد.
بررسی شیوه‌های وصول به حق از طریق معرفت‌شناسی در دوفصلنامه «گفتمان وحی»

بررسی شیوه‌های وصول به حق از طریق معرفت‌شناسی در دوفصلنامه «گفتمان وحی»

بیستمین شماره دوفصلنامه «گفتمان وحی» به صاحب‌امتیازی جامعه المصطفی العالمیه با مقالات متنوعی در حوزه دین منتشر شد.
بررسی اندیشه عرفانی و نسبی‌گرایی اخلاقی در «پژوهشنامه عرفانی»

بررسی اندیشه عرفانی و نسبی‌گرایی اخلاقی در «پژوهشنامه عرفانی»

بیست و چهارمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه عرفان» به صاحب‌امتیازی انجمن علمی عرفان اسلامی ایران منتشر شد.
بررسی عصمت حضرت زهرا(س) در دوفصلنامه «مطالعات تطبیقی کلام»

بررسی عصمت حضرت زهرا(س) در دوفصلنامه «مطالعات تطبیقی کلام»

جدیدترین شماره دوفصلنامه علمی «مطالعات تطبیقی کلام» به صاحب‌امتیازی جامعه‌المصطفی العالمیه منتشر شد.
«جهان‌بینی و دین‌مداری» به کتابفروشی‌ها رسید

«جهان‌بینی و دین‌مداری» به کتابفروشی‌ها رسید

کتاب «جهان‌بینی و دین‌مداری» به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.