کد خبر: 4045421
تاریخ انتشار: ۰۸ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۴
سیدمحمد هاشمی مطرح کرد؛

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه کار در حوزە فرهنگ و هنر استان و در نزد مردم هنرپرور کردستان زحمت و همت مضاعفی را می‌طلبد، افزود: بحث استعدادپروری، توجە بە مناطق محروم و اجرای برنامەها و جشنوارەهای کردی باید در دستور کار قرار گیرد.

سید محمد هاشمی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

به گزارش ایکنا از کردستان، سیدمحمد هاشمی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز، هفتم فروردین‌ماه در مراسم تکریم و معارفە مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، اظهار کرد: یکی از مباحثی کە همیشە و در همە استان‌ها مطرح است، مسائل و مشکلات فرهنگی است، اما در کردستان برخلاف سایر استان‌ها فرهنگ و هنر با جان و زندگی مردم این دیار پیوند خوردە است.

وی با اشاره به اینکه کار در حوزە فرهنگ و هنر استان و در نزد مردم هنرپرور کردستان زحمت و همت مضاعفی را می‌طلبد، افزود: بحث استعدادپروری، توجە بە مناطق محروم و اجرای برنامەها و جشنوارەهای کردی باید در دستور کار قرار گیرد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: خوشبختانە کارها و اقدامات بسیار خوبی در حوزە کُردی صورت گرفتە و باید تلاش کرد کە نە تنها رویدادهای بخشی و ملی کە بعد از این دورە باید از خود یک رویداد بین‌المللی کُردی برجای بگذارید کە شایستە مردم این دیار باشد و وزارتخانە نیز از این دست رویدادها حمایت خواهد کرد.

سرمایەگذاری در بخش فرهنگ مسئلە جدی است

مهدی رمضانی، معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان در ادامه با اشارە بە اینکە کردستان سابقە هنر دارد و هنرمندی مردمان آن مشهود است، گفت: بر همە اهالی سرزمین ایران و دنیا هنرمندی و هنردوستی مردم کردستان مشهود است.

وی در ادامە این مراسم اظهار کرد: یکی از نمادهای استان تئاترهای خیابانی است کە در شهرهای مختلف استان کردستان بە نحو احسن برگزار می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان بیان کرد: وجود ظرفیت برگزاری تئاتر خیابانی در استان موجب جذب و جلب توجە مردم سایر نقاط کشور بە استان کردستان می‌شود.

وی موضوع فرهنگ را مهم خواند و گفت: بنا بە گفتە مقام معظم رهبری «فرهنگ بە مثابە هوایی است کە تنفس می‌کنیم» کە اگر این هوا، هوای پاکی باشد، انسان هم انسان سالم‌تر و کامل‌تری است.

رمضانی بیان کرد: فرهنگ از سایر مقولات سیاسی و اقتصادی مهم‌تر است، لذا سرمایەگذاری در بخش فرهنگ مسئلە جدی است کە هر مقداری کە در این حوزە سرمایەگذاری شود از دست نرفتە بلکە سبب تقویت سایر مقولات هم می‌شود.

وی افزود: اگر فرهنگ متعالی و مترقی برگرفتە از فرهنگ اسلام کە مکتب همە ما اهالی سرزمین کردستان است جدا از دو مذهب غالب سنی و شیعە اجرا شود، جامعە رو بە پیشرفت و ترقی حرکت خواهد کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان یادآور شد: اهمیت مقولە فرهنگ بر کسی پوشیدە نیست و اهمیت سیاست‌گذاری فرهنگی فوق‌العادە مهم است.

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha: