واکاوی نظریه اعتباریات علامه در تحلیل بحران کرونا

واکاوی نظریه اعتباریات علامه در تحلیل بحران کرونا

سی و یکمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های فلسفی» ویژه تابستان 99 روانه بازار نشر شد. «پژوهشی در باب کارایی نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در تحلیل بحران کرونا ویروس» یکی از مقالات این شماره است.
بررسی انگاره تحریف عهدین در تفاسیر عرفانی قرآن در فصلنامه «عرفان اسلامی»

بررسی انگاره تحریف عهدین در تفاسیر عرفانی قرآن در فصلنامه «عرفان اسلامی»

شصت و چهارمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «عرفان اسلامی» ویژه تابستان 99 روانه بازار نشر شد.
بررسی معیار جهر و اخفات قرائت نماز در فصلنامه «آموزه‌های فقه عبادی»

بررسی معیار جهر و اخفات قرائت نماز در فصلنامه «آموزه‌های فقه عبادی»

نخستین شماره فصلنامه «آموزه‌های فقه عبادی» شامل 7 مقاله علمی منتشر شد.
هشتمین شماره فصلنامه «دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث» منتشر شد

هشتمین شماره فصلنامه «دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث» منتشر شد

هشتمین شماره از فصلنامه علمی اختصاصی «دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث» منتشر شد.
تحلیل جنبه بشری علم انسان کامل در عرفان و شریعت در فصلنامه حکمت آیین

تحلیل جنبه بشری علم انسان کامل در عرفان و شریعت در فصلنامه حکمت آیین

چهل و دومین شماره از فصلنامه حکمت آیین، به صاحب امتیازی دانشگاه باقرالعلوم(ع) منتشر شد.
انتشار جدیدترین شماره از «پژوهش‌های زبانشناختی قرآن کریم»

انتشار جدیدترین شماره از «پژوهش‌های زبانشناختی قرآن کریم»

نخستین شماره از نهمین دوره دوفصلنامه علمی «پژوهش‌های زبانشناختی قرآن کریم» به صاحب امتیازی دانشگاه اصفهان منتشر شد.
تحلیل تحولات ولادت و عروج مسیح(ع) بر پایه روابط فرامتنی در مجله الهیات تطبیقی

تحلیل تحولات ولادت و عروج مسیح(ع) بر پایه روابط فرامتنی در مجله الهیات تطبیقی

بیست و سومین شماره از مجله الهیات تطبیقی با دو مقاله «بازشناخت تطبیقی پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیک میرچا الیاده در عرفانیّات تمهیدات عین‌القضات همدانی» و «تحلیل تحولات روایی ولادت و عروج مسیح (ع) برپایۀ روابط فرامتنی» به زیور طبع آراسته شد.
الگوهای اخلاقی تربیت اجتماعی از منظر قرآن در مجله «علوم قرآن و حدیث»

الگوهای اخلاقی تربیت اجتماعی از منظر قرآن در مجله «علوم قرآن و حدیث»

صد و سومین شماره از مجله علوم قرآن و حدیث به صاحب امتیازی دانشگاه فردسی مشهد منتشر شد.
رویكرد انسان‌شناختی قرآن در مواجهه با عوامل تبعیض در «اندیشه‌های حقوق عمومی»

رویكرد انسان‌شناختی قرآن در مواجهه با عوامل تبعیض در «اندیشه‌های حقوق عمومی»

هفدهمین شماره دوفصلنامه علمی ترویجی «اندیشه‌های حقوق عمومی» شامل 6 مقاله منتشر شد.
بررسی دیدگاه قرآن درباره آموزه معاد در یهودیت در فصلنامه «معرفت ادیان»

بررسی دیدگاه قرآن درباره آموزه معاد در یهودیت در فصلنامه «معرفت ادیان»

چهل و دومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «معرفت ادیان» شامل 6 مقاله علمی منتشر شد.
1