IQNA

Quran nə deyir? /12

Quran baxımından yaxşılığın kamilliyi

Yaxşılığın meyarları Quran ayələrindən birində bəyan edilmişdir ki, bu da Quranın müsəlmanların davranış və əqidə tələblərinə münasibətini yaxşı başa düşməyə imkan verir.
Allahın səmavi təsbihi (həmd-sənası)
Göydə göy gurultusu Allahın böyük əlamətlərindəndir ki, "Rəd" surəsinin 13-cü ayəsinə əsasən bu gurultu Uca Allaha təsbih və şükür etməkdir.
2022 Jun 24 , 10:18
Düşməninizi tərksilah edin!
Necə təsəvvür etmək olar ki, mərhəməti ilə tanıdığımız Allah insanı düşməninə əsir etmək üçün tək qoyub?!
2022 Jun 22 , 09:00
Livanda daimi Quran sərgisinin açılışı olub
Qurani-Kərimin nadir əlyazmaları da daxil olmaqla daimi sərgisi Ali Məqamlı Rəhbərin Livandakı dini nümayəndəsinin iştirakı ilə açılıb.
2022 Jun 20 , 09:21
Yusif peyğəmbərin (ə) əhvalatı, Quranın ən gözəl hekayəsi
Qurani-Kərimdə Yusif peyğəmbərin əhvalatı insanın həyatı boyu çəkə biləcəyi çətinliklərlə doludur. Amma sonda Həzrət Yusif (ə) səbir və Allaha imanla yüksək məqama çatır.
2022 Jun 20 , 19:22
Hidayət olmağın düşməni insanın yüksəliş yoluna necə təsir edir?
İlahi yolda hidayətin düşmənləri var ki, bu düşmənlərin təsir yollarını bilmək üçün əvvəlcə öz zəif cəhətlərimizi tapmaq daha yaxşıdır.
2022 Jun 20 , 14:46
Şeyx Mustafa İsmayıl misilsiz bir qari idi
Şeyx Mustafa İsmayıl kimi tanınan Mustafa Məhəmməd Əl-Mursi İbrahim İsmayıl, Əkbərul-Qurra kimi tanınan məşhur misirli qiraətçidir. Bir çox qiraət mütəxəssislərinin fikrincə, bu misirli qiraətçinin vəfatı ilə misirli qiraətçilərin qızıl dövrü geriləməyə başladı.
2022 Jun 19 , 23:19
İlahi rəhmətlə bağlı məsələlərlə yanaşı, Quran ayələrinin bir qismi axirətdə ilahi ədalət məhkəməsi və zalım qəbilələrin əzabından bəhs edir ki, onlardan bəziləri Hud surəsində qeyd olunur. Bu surədə təsvir olunan görüntü o qədər böyükdür ki, Peyğəmbər (s) buyurdu ki, bu surə məni qocaltdı!
2022 Jun 18 , 19:36
Düşməninizi tanıyırsınızmı?
Allah insanı yaradanda təkəbbürlü məxluq onunla düşmənçilik etməyə başladı. O zaman ki, Allah insanı yaradıb, Öz ruhundan ona ona üfürüb. İnsan məxluqatın ən şərafətlisi adlandırılıb. Çünki o, başqa məxluqlar üçün mümkün olmayan kamilliklərə çatmaq qabiliyyətinə malik idi.
2022 Jun 17 , 16:09
Əl-Həlbavi Quran və dini muğamlar sahəsində ustaddır
Şeyx Məhəmməd Əbdül-Hadi Məhəmməd Əl-Həlbavi qiraət və dini muğamların öyrədilməsi sahəsində zəngin təcrübələri ilə tələbələr yetişdirmişdir. Sonralar onların hər biri sayılıb-seçilən qarilər oldular. O, muğam və Misir qiraəti tarixində böyük bir miras qoyub getməyi bacardı. O, öz metodu ilə muğamda öz adına bir məktəb yaratdı.
2022 Jun 18 , 17:11
İslamda mühüm məsələlərdən biri qadının cəmiyyətdə və ailədəki roludur. Bu məsələnin əhəmiyyətini başa düşmək üçün Qurani-Kərimin dördüncü surəsinə müraciət etmək olar. Harada ki, bir surə qadınlara həsr olunub və onların adına yazılıb.
2022 Jun 15 , 13:42
Mərakeşli Qari Efiopiya Beynəlxalq Quran Müsabiqəsində parlayır
Mərakeşli qari İlyas Əl-Məhyavi Efiopiyada Qurani-Kərimin hifzi və təcvidi üzrə beynəlxalq müsabiqədə birinci yerə layiq görülüb.
2022 Jun 15 , 11:19
Quranda materializmin tənqidi
Materializm ilahi düşüncəyə ziddir. Quran və dini düşüncə dünyanın maddi şeylər üzərində xülasələşməsinə qarşıdır və onu rədd edir. Materialist maddənin çıxılmaz nöqtəsində qalırsa, dindarlar din səmasına yol açır.
2022 Jun 14 , 09:35