کد خبر: 4089297
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۸

نخبگان و آموزش‌و پرورش مسائل را برای جوانان و نوجوانان تبیین کنند

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر اینکە نباید تحت‌تأثیر جنگ روانی دشمن قرار گرفت، گفت: این وظیفە نخبگان و آموزش‌و‌پرورش است کە مسائل را برای جوانان و نوجوانان تبیین و در راستای جهاد تبیین گام بردارند.

سردار سیدصادق حسینی، فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان

به گزارش ایکنا از کردستان، سردار سیدصادق حسینی، فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان امروز، ۱۰ مهرماه در همایش متنفذین، نخبگان و اقشار شهرستان سنندج اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران در سایه سه عنصر خدامحوری، رهبری داهیانە امامین انقلاب و حضور مردم در صحنە جمهوری اسلامی ایران موفق به پشت سرگذاشتن بسیاری از توطئه‌های دشمنان شده است.

وی با اشاره به اینکه حضور مؤثر مردم در صحنە زمینه‌ساز رفع بسیاری از مشکلات بوده است، افزود: رسانەهای معاند از آمریکا و صهیونیست‌ها دستمزد دریافت می‌کنند تا جوانان و نوجوانان ما را بازیچە دست خود قرار دهند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با تأکید براینکه دشمنان اسلام از مرگ مهسا امینی نە تنها غمگین کە خوشحال هم شدند، بیان کرد: حادثە و مرگ مهسا امینی دستاورد و دست‌آویزی برای دشمنان بود تا بە وسیلە آن امنیت کشور را بە خطر بیندازند.

وی با تأکید بر اینکە آمریکا و دشمنان اسلام دلسوز ما نیستند، ادامه داد: خواص چرا سکوت کردەاند؟ جای خواص در کشور در واقع در این شرایط مشخص می‌شود کە از کشور حمایت و روشنگری و اذهان را باز و ابهام‌ها را رفع کنند..

سردار حسینی با بیان اینکە آمریکا بە دنبال منفعت‌طلبی است، افزود: آمریکا خود پرورش‌دهندە و بە وجود آورندە گروهک‌های ضد انقلاب است و از جملە وحشی‌ترین نظام‌ها و حکومت‌های دنیا است.

وی گفت: خوشبختانە افرادی کە در جریانات اخیر کشور فریب‌خوردە دست آمریکا و رسانەهای معاند بوده بسیار اندک هستند، اما همین تعداد موجبات اغتشاش و خسارت بە اموال عمومی را فراهم می‌کنند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با اشاره به مسئله برداشتن حجاب توسط بانوان اظهار کرد: اول باید مشخص کرد کە آیا شما مسلمان هستید یا خیر؟ حجاب آیە صریح قرآن است، حلال و حرام حرف خداست و من درآوردی و ساختە ذهن انسان‌ها نیست. قانون اساسی مسلمانان قرآن است، حال افرادی هستند کە با افتخار قرآن و آیە مربوط بە حجاب را بە آتش می‌کشند.

وی خطاب بە نخبگان و اساتید و مسئولان حاضر در این جلسە گفت: با تریبون و قلمی کە در اختیار دارید بنویسید، حرف بزنید، بحث کنید و اگر شبهە و ابهامی هست باید برطرف شود. آیا مسیحیان و یهودیان در برابر آتش زدن کتاب مقدس خود سکوت خواهند کرد کە حال ما باید در برابر بە آتش کشیدن قرآن سکوت کنیم؟

سردارحسینی افزود: فوت مهسا امینی حادثەای ناخواستە بود و رئیس‌جمهور دو بار مسئلە را پیگیری و با خانوادە مرحومە تماس گرفت و مسئولان درجە یک استانی با خانوادە خانم امینی دیدار کردند.

وی با تأکید بر اینکە نباید تحت‌تأثیر جنگ روانی دشمن قرار گرفت، ادامە داد: این وظیفە نخبگان و آموزش‌و‌پرورش است کە مسائل را تبیین و در راستای جهاد تبیین گام بردارند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان خطاب بە نخبگان و فرهنگیان اظهار کرد: در شرایط مختلف و سخت اگر فرد ادای وظیفە کرد شرط است، وگرنە در اوضاع آرام حرف زدن و شعار دادن فایدە چندانی ندارد.

وی در ادامه گفت: ما مسلمانیم و قبلە واحد، پیامبر واحد، قرآن واحد و خدای واحد داریم؛ حرف خدا حرف انسان‌ها نیست و هرآنچە کە در قرآن کریم وجود دارد حرف خداوند است؛ لذا اساتید و روحانیون ما باید عامل بە قرآن باشند، و در جامعە روشنگری و ابهام‌ها را رفع کنند.

سردارحسینی با اشارە بە اینکە جهان در برابر ایران تسلیم شدە است، بیان کرد: نباید در برابر تعرض بە پرچم کە نماد و هویت کشور ما است ساکت بایستیم.

وی یادآور شد: منافقین و کوملە در دامن آمریکا رشد و پرورش یافتەاند و بە دین و خدا هیچ اعتقادی ندارند و کسی کە خدا را قبول ندارد نباید مرجع و الگوی جوانان ما قرار گیرند.

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
captcha