فیلم | مقطعی از تلاوت شنیدنی «نقشبندی» از سوره اسراء

مجله رایحه
نشریه رایحه | هنر قرآنی
۱۴۰۲/۰۲/۲۵   - ۰۶:۱۰