چندرسانه ای - طرح و تصویر

فیلم | رثای حضرت زهرا(س) در شعر صغیر اصفهانی