کد خبر: 4219561
تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۹

شهید آیت الله رئیسی مظهر وحدت و عشق مردم بود

وزیر کشور با اشاره به اینکه ما مفتخریم در این کشور الهی چنین کسانی را داریم کە مظهر وحدت و عشق مردم می‌شوند، اظهار کرد: اینکه خداوند اینگونه عشق‌هایی را در دل مردم می‌اندازد یک رمز و راز الهی است.

احمد وحیدی وزیر کشور

به گزارش ایکنا از کردستان، احمد وحیدی، وزیر کشور امروز، ۱۲ خرداد در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت کە در پیادەراە فردوسی سنندج برگزار شد، گفت:  امروز ایران عزیز ما، کردستان سرافراز ما، سنندج قهرمان ما و همە نقاط این مرز و بوم در مصیبت و عزای جمعی از شهدا و در رأس آن‌ها رئیس جمهور شهید است کە اینان از جملە زبدگان خلق بودند کە در وعدە خود صادق ماندند و در عهد خود با خدا پایدار عمل کردند و نتیجە وفاداری بە عهد خدا را دیدیم.

وی افزود: بزرگداشتی کە از شهدای خدمت بە عمل آمد و این شکوە و عظمت حضور مردم در گرامیداشت یاد این شهدا نشان داد کە این‌ها از جانب مردم مهر تأیید وفای بە عهد را دریافت کردند و از جانب خدا هم پذیرفتە شدند.

وزیر کشور با اشاره به اینکه آن‌ها رفتند اما ماندگار شدند و نقطە جدیدی در تحولات جمهور اسلامی و این کشور بزرگ رقم خورد، بیان کرد: این شهدا با رفتن خود آنچنان فضایی ساختند کە میلیون‌ها انسان در سراسر جهان خود را در مقابل بازبینی درونی و بازبینی سیاسی دیدند، لذا بار دیگر بیداری در پس این حادثە برای همگان اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: در کشورما از ابتدای انقلاب تاکنون اتفاقات سنگینی رخ دادە است و هر کدام در تاریخ این مرز و بوم مؤثر بود و امروز نیز برگ جدیدی از این تاریخ رقم خورد و ما بر آستان یک تحول جدید قرار داریم.

احمد وحیدی با تأکید براینکه از نگاە و رفتار و کنش شهید بزرگوار آیت‌اللە سید ابراهیم رئیسی می توان به حقیقت حکمرانی و آرمان‌های اسلامی حقیقت پی برد، اظهار کرد: این اخلاق، حکمرانی و نگاە بە مردم و نگاە بە وظیفە موجب می‌شود کە همە مردم یکپارچە، متحد این حرکت بزرگ را ارج بنهند و در این راە حرکت کنند.

وی اظهار کرد: امروز در کردستان عزیز هستیم، همە نقاط این کشور امروز رنگ و بوی شهید آیت‌اللە رئیسی را دارد، هرجا کە می‌رویم مملو از خاطرات این شهید است.

وزیر کشور با اعلام اینکه شهید آیت‌اللە رئیسی توانست در این دوران بسیار کم حکومت خود قلب‌ها را تصرف و همە در فراق ایشان بنالند، افزود: حضور پرشور مردم سنندج و کردستان هم در استقبال از شهید جمهور و هم در بدرقە ایشان، نشان از وحدت حقیقی و هویتی یک ملت دارد.

وحیدی با اشاره به اینکه ما مفتخریم در این کشور الهی چنین کسانی را داریم کە مظهر وحدت و عشق مردم می‌شوند، اظهار کرد: اینکه خداوند اینگونه عشق‌هایی را در دل مردم می‌اندازد یک رمز و راز الهی است.

وی بیان کرد: امروز می‌بینیم کە همە ایران یکپارچە و یکدست بە عنوان مظهر وحدت گردهم آمدەایم و این شهدای بزرگ را بزرگ می‌داریم.

وزیر کشور اظهار کرد: این اتفاق نشان دهندە استحکام ساخت درونی قدرت در نظام جمهوری اسلامی است و اگر این اتفاق در هرکجای جهان اتفاق می‌افتاد کشور در یک افق تاریکی فرو می‌رفت، اما در کشور ما بە برکت استحکام ساخت درونی قدرت و بە برکت وجود رهبری عزیز و آن شالودەهای ایمانی کە امروز بین مردم ما گستردە است، ملت با کمال استحکام از کنار این حادثە عبور کرد و می‌رود کە از این حادثە جانکاە آیندەای بسیار درخشان بسازند.

وحیدی بیان کرد: کسانی کە طمع بر این خاک و ملت دارند بدانند کە هرگز نخواهند توانست تا زمانی کە این مردم متمسک بە اسلام و خدای متعال و تحت رهبری، رهبر خردمند و فرزانە کشور است، هرگز آسیب نخواهند دید و نمی‌توانند خدشەای بر وحدت ملی ما وارد کنند و این حقیقت غربی‌ها را دچار تعجب و چە بسا شک کردە است.

وی افزود: دشمنان منتظر بودند تا در پی این حادثە ناگوار اتفاق‌ها رخ دهد و برای آن پیش‌بینی‌هایی کردە بودند، اما دیدند کە هیچ اتفاقی نیفتاد و ملت با حضور خود از این حادثە تلخ یک پیروزی بزرگ درست کرد.

وزیر کشور با تأکید بر اینکه ما امروز پیمان می‌بندیم کە راە شهدا را قدرتمندانە دنبال کنیم، یادآور شد: حضور ٦۰ هیئت در مراسم تشییع پیکر شهدای خدمت، نشان از اقتدار ملت بزرگ ایران و وحدت و یکپارچگی ملت دارد.

وی افزود: امروز ایستادگی مڵت غزە در مقابل دشمن نشان از آن است کە ملت غزە وحدت و یکپارچگی و مقاومت را از مردم ایران یاد گرفتەاند، اینکە چگونە در برابر اتفاقات تلخ بایستند و پیروزی را برای خود رقم بزنند.

وحیدی در پایان گفت: شهید بزرگوار ما در مقابل مردم خود بسیار متواضع و در مقابل مستکبران آنچنان با عظمت و قوت صحبت می‌کرد که سخنان ایشان را در مجامع بین‌المللی و سازمان ملل شنیدیم که چگونه جانانه از قرآن عظیم و با تمام وجود از مردم فلسطین دفاع کرد.

انتهای پیام
captcha