تحلیل و بررسی «ورای طور عقل» در پژوهشنامه عرفان

تحلیل و بررسی «ورای طور عقل» در پژوهشنامه عرفان

بیست و پنجمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه عرفان» به صاحب‌امتیازی انجمن علمی عرفان اسلامی ایران منتشر شد.
دوازدهمین شماره «پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی» منتشر شد

دوازدهمین شماره «پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی» منتشر شد

دوازدهمین شماره از دوفصلنامه «پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی» از سوی پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.
بازخوانی روایت سبب نزول آیه قوامیّت مردان در دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

بازخوانی روایت سبب نزول آیه قوامیّت مردان در دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

سی‌‌امین شماره از دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) به زیور طبع آراسته شد.
بررسی شواهد جعل حدیث «لا مهدی الّا عیسی بن مریم» در فصلنامه «پژوهش‌های مهدوی»

بررسی شواهد جعل حدیث «لا مهدی الّا عیسی بن مریم» در فصلنامه «پژوهش‌های مهدوی»

سی و هشتمین شماره فصلنامه علمی ترویجی «پژوهش‌های مهدوی» به صاحب‌ امتیازی موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) منتشر شد.
چهارمین شماره ماهنامه «رویش اندیشه» منتشر شد

چهارمین شماره ماهنامه «رویش اندیشه» منتشر شد

چهارمین شماره ماهنامه رویش اندیشه با موضوع «ابعاد تورم در اقتصاد ایران» منتشر شد.
واکاوی تمدن عرب پیش از اسلام در فصلنامه «قرآن، فرهنگ و تمدن»

واکاوی تمدن عرب پیش از اسلام در فصلنامه «قرآن، فرهنگ و تمدن»

پنجمین شماره فصلنامه «قرآن، فرهنگ و تمدن» به صاحب امتیازی دانشکده علوم قرآنی اصفهان منتشر شد.
تحلیل محتوای مؤلفه‌های تربیت در فصلنامه «مطالعات قرآنی»

تحلیل محتوای مؤلفه‌های تربیت در فصلنامه «مطالعات قرآنی»

چهل و هشتمین شماره از فصلنامه مطالعات قرآنی، به صاحب‌امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت منتشر شد.
مقایسه سازه تصور از خدا در میان طلاب و دانشجویان در «پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی»

مقایسه سازه تصور از خدا در میان طلاب و دانشجویان در «پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی»

یازدهمین شماره از دوفصلنامه «پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه قرآن و حدیث با 6 مقاله منتشر شد.
بررسی عوامل زمینه‌ساز تسلط شیطان بر انسان در فصلنامه «معرفت اخلاقی»

بررسی عوامل زمینه‌ساز تسلط شیطان بر انسان در فصلنامه «معرفت اخلاقی»

سی‌امین شماره از فصلنامه علمی ـ ترویجی معرفت اخلاقی، به صاحب امتیازی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به زیور طبع آراسته شد.
بررسی مظلوم نمایی‌های سریالی بهائیت در فصلنامه «روشنا»

بررسی مظلوم نمایی‌های سریالی بهائیت در فصلنامه «روشنا»

تازه‌ترین شماره از نخستین نشریه تخصصی فرق و ادیان «روشنا» با موضوعاتی متنوع منتشر شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته ‌است.